กิจกรรมทุนเบญจจินดาประจำปี 2558 ปีที่ 10

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด และมูลนิธิเบญจรงคกุล ได้จัดกิจกรรมทุนเบญจจินดาประจำปี 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต ซึ่งนับเป็นปีที่ 10 ของการจัดกิจกรรม นับตั้งแต่การริเริ่มโครงการทุนเบญจจินดาตั้งแต่ปี 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา โดยไม่หวังผลตอบแทนให้กับนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงบริษัท ที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย

ในปีนี้ ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ร่วมกิจกรรม ได้เชิญท่านวิทยากรเปี่ยมประสบการณ์มาให้ความรู้กับผู้ปกครองและคณะครู อาจารย์ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความฉลาดทางอารมณ์ สู่การพัฒนาความฉลาดทางปัญญา” โดย ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรม ศาสตร์ และกิจกรรมสำหรับนักเรียนได้เชิญ คุณศุภกิจ รุ่งโรจน์ วิทยากรผู้เปี่ยมประสบการณ์ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ผลักดันให้ผู้คนกล้าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองในระยะเวลาอันรวดเร็วสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ในหัวข้อ The Power of Change หรือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง

หลังจากนั้น ได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม "ทุนเบญจจินดา" กล่าวให้โอวาท แนวทางในการดำเนินชิวิต ข้อคิดต่างๆ และย้ำเตือนให้นักเรียนทุนฯ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นคนดีของผู้ปกครองและสังคม และได้ฝากความห่วงใยในการดูแลบุตรหลานไปยังผู้ปกครองรวมถึงขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในโครงการเป็นอย่างดี
สำหรับงานนี้ ต้องขอขอบคุณทีมงานที่เป็นกำลังสำคัญทำให้งานนี้สำเร็จได้ด้วยดี และนี่คือหนึ่งในกิจกรรมดีๆ ที่พวกเราชาวเบญจจินดา ยินดีที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปันสู่สังคมของเรา เพื่อมุ่งพัฒนาสู่ความยั่งยืน...

PREVIOUS PAGE