ร่วมมอบข้าวสารเพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นของขวัญรับปีใหม่ให้แก่ข้าราชการ

เมื่อ ปีใหม่ที่ผ่านมาพลอากาศตรีทักษิณ เปี่ยมแสง เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัท เบญจจินดาเข้ามอบข้าวสารเพื่อ เป็น สวัสดิการและเป็นของขวัญรับปีใหม่ให้แก่ ข้าราชการที่สถานีดับเพลิงลาดยาว โดยมี คุณอัญวุฒิ ภุมราพันธุ์ หัวหน้า สถานีดับเพลิงลาดยาว เป็นผู้รับมอบ จากนั้นได้เดินทางไปมอบข้าวสารแก่ข้าราชการ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องโดยได้รับเกียรติจากพ.ต.อ.เติมเผ่า สิริภูบาล ผกก.สน.ทุ่งสองห้องเป็นตัวแทนในการรับมอบ และในวันถัดมาได้ไปมอบข้าวสารแก่ข้าราชการที่สถานีดับเพลิงบางเขน โดยมี คุณดิลก คล้ายช่องลม หัว หน้าสถานีดับเพลิงบางเขน เป็นผู้รับมอบและร่วมชื่นชมยินดีด้วยในโอกาสนี้ โดยทั้งสามหน่วยงานได้ฝากคำขอบคุณมายังกลุ่ม บริษัทเบญจจินดาที่ได้มอบข้าวสารเพื่อเป็นสวัสดิการและของขวัญรับปีใหม่เป็น ประจำทุกปี

PREVIOUS PAGE