กลุ่มบริษัทเบญจจินดา มอบเครื่องช่วยฟัง ปีที่ 8

เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559 กลุ่มบริษัทเบญจจินดา นำโดย คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปยังมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อมอบเครื่องช่วยฟังจำนวน 20 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 270,000 บาท ให้แก่นักเรียน โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ และโรงเรียนในเครือข่าย รวม 14 คน โดยมีคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ ในปีนี้ นับเป็นปีที่ 8 ของการจัดกิจกรรม และจำนวนเครื่องช่วยฟังที่กลุ่มบริษัทเบญจจินดาสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 162 เครื่อง

PREVIOUS PAGE