กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" ณ สถานสงเคราะห์ คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย

หากเราเอ่ยถึงสถานสงเคราะห์ น้อยคนนักที่จะนึกถึง ‘สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย’ สาเหตุส่วนหนึ่งเชื่อได้ว่ามีความกังวลส่วนตัวของผู้ที่จะเข้าไปจัดกิจกรรม หรือบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อยู่ไม่น้อย เพราะหากพูดถึงคำว่า ‘คนไข้โรคจิต’ คนส่วนใหญ่มักจินตนาการในด้านลบทั้งสิ้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ได้มีโอกาสเดินทางไปทำกิจกรรมในโครงการ ‘ทำดีเพื่อพ่อ’ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ผ่านมา ณ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย ถนนรังสิต – นครนายก อ.ธัญบุรี โดยคณะจิตอาสาเดินทางไปถึงเวลาประมาณ 10.00 น. เมื่อขับรถเข้าไปภายในเราจะพบกับอาคารไม้หลังใหญ่หลายหลัง แวดล้อมด้วยสวนสำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจ ร่มรื่น ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง ขณะที่รถเคลื่อนที่ลึกเข้าไปตามถนน เราจะพบกับผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพจิต และโดยส่วนใหญ่ในอดีตคือคนเร่ร่อน หรือ คนที่เคยถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจจนเสียสติ เขาเหล่านี้ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลศรีธัญญา และ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา จนสภาพจิตใจดีขึ้นจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง แต่ขาดผู้อุปการะ ไร้บ้านเรือน จึงได้รับการส่งต่อมายังสถานสงเคราะห์แห่งนี้ ในปัจจุบันมียอดผู้รับบริการสูงถึง 480 กว่าคนและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นจำนวนที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดูแลมาก

       ในการจัดกิจกรรม เหล่าอาสาได้เลี้ยงอาหาร มอบสิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงน้ำดื่มให้แก่สถานสงเคราะห์บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และไม่ได้สร้างความกังวลใจอย่างที่หลายคนคิดภาพไว้ ผู้ป่วยทุกคนต่างได้รับการฝึกให้มีระเบียบวินัย สามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข นำความอิ่มบุญ และอิ่มใจให้เหล่าอาสาสมัคร การแบ่งปันที่อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับหลายคนแต่มันกลับเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ ณ สถานสงเคราะห์แห่งนี้ และเป็นสถานที่ที่หากมีโอกาสเราจะไปเยี่ยมเยียนอีกครั้งหนึ่ง..

PREVIOUS PAGE