ธุรกิจบริการวงจรสื่อสัญญาณข้อมูลและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

"ความจริงประสบการณ์บรอดแบนด์"
• บริษัท ยูไนเต็ดอินดัสทรี จำกัด  (UIH)
• บริษัท บีบีบรอดแบนด์ จำกัด  (BBB)
• บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด  (Cloud HM)

ธุรกิจติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสื่อสารโทรคมนาคมสารสนเทศ

"ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย"

• บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด  (UTEL)
• บริษัท บีบีเทคโนโลยี จำกัด  (BBTEC)

ธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย

"ดีที่สุดในชั้นเรียน"

• บริษัท ยูไนเต็ดดิสทริบิวชั่น จำกัด (UD)
• บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จำกัด  (T4U)
• บริษัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอวิสเซส จำกัด  (YAS)

ธุรกิจบริการข้อมูลข่าวสารและการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์

"เนื้อหาสำหรับชีวิต"

• บริษัท สำนักข่าวไอเอ็นจี จำกัด  (INN)
• บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด (RBK)

ร่วมธุรกิจในกลุ่มธุรกิจเบ็ดเตล็ดของการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายและธุรกิจเกมออนไลน์

• บริษัท  เมียนมาร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ ลิมิเต็ด จำกัด (MIH)
• บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด ( I-SECURE)
• บริษัท เกมอินดี้ จำกัด  (Game Indy) 
• บริษัท ทีทูพี จำกัด (T2P)
• บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด ( FINNOMENA)