ยูไอเอชแสดงศักยภาพ บุกตลาดโลจิสติกส์

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ (ยูไอเอช) นำโดยคุณอุสมา นิรัติศัย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และทีมยูไอเอช ร่วมออกบูธสนับสนุน "งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย" ภายใต้ชื่องาน "TTLA SPY DAY" จัดโดย สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (TTLA) ซึ่งเป็นงานรวบรวมผู้จำหน่ายรถบรรทุกสินค้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการต่างๆ เช่น ผู้ให้บริการประกันภัย  ผู้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการขนส่ง  และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนในย่านพุทธมณฑลและ นครปฐม จำนวนประมาณ 600 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากคุณออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ ยูไอเอชร่วมนำเสนอบริการโซลูชั่นสำหรับกลุ่มโลจิสติกส์พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะภายในงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต  (TUC PARK)   จ.ปทุมธานี

PREVIOUS PAGE