กลุ่มเบญจจินดา มอบเงินสนับสนุนกองทุนช่วย แก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อ COVID-19

Slide-001

กลุ่มเบญจจินดา โดย คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล กรรมการ ได้มอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท สนับสนุน “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยมี คุณ เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย คุณ ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

Slide-002