บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง โดยครอบครัวเบญจรงคกุล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่

 

             

บจก.เบญจจินดา โฮลดิ้ง โดยครอบครัวเบญจรงคกุล ได้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยการเป็นเจ้าของภาพเลโก้โมเสก พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

และโมเดลจำลองหอดูดาวที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2562 โดยรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการร่วมโดยเสด็จพระรากุศลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำไปช่วยเหลือราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาปึก” และราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน กับทรงให้ติดตามและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ให้ราษฎรมีกำลังใจในการประกอบสัมมาอาชีพต่อไป