ร่วมแรงร่วมใจช่วยสังคมพ้นวิกฤต

pic_014
pic_014-1

มูลนิธิเบญจรงคกุล โดยสมาชิกครอบครัวเบญจรงคกุล พร้อมด้วยคุณวิชัย และ คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล ได้มอบเงินส่วนตัวของทุกท่าน ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ ช่วยผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ไวรัสโควิด 19 จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 2,400,000 บาท โดยมี ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้