เบญจจินดา ปันน้ำใจสู่ “ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร”

Slide-002
Slide-001

วันที่ 23 เมษายน 2563 คุณวิชัย เบญจรงคกุล ได้มอบหมายให้ตัวแทนพนักงาน ลงพื้นที่เพื่อแจกหน้ากากและ เจลแอลกอฮอล์ แก่ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร 67 ครัวเรือน จำนวน 250 คน เพื่อปันน้ำใจสู่ชุมชน ในสถานการณ์ที่มีการ แพร่ระบาดโรค COVID-19