บีซีเอช เวนเจอร์ส เปิดวิสัยทัศน์การลงทุน พร้อมทุ่มเงินลงทุนธุรกิจ StartUp

บีซีเอช เวนเจอร์ส

บีซีเอช เวนเจอร์ส เปิดวิสัยทัศน์การลงทุน พร้อมทุ่มเงินลงทุนธุรกิจ StartUp เลือกกองทุน SeaX Ventures เพื่อซีนเนอร์จี้ ธุรกิจในกลุ่มเบญจจินดา มอง Deep Technology ในสหรัฐฯ มั่นใจการเติบโตของกลุ่มเทคโนโลยีในระดับโลกที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

คุณพิรชัย เบญจรงคกุล Investment Director บริษัท บีซีเอช เวนเจอร์ส จำกัด ( BCH Ventures ) ในกลุ่มบริษัทเบญจจินดา กล่าวว่า บีซีเอช เวนเจอร์ส มีวิสัยทัศน์การลงทุนในกองทุนที่มีศักยภาพผลตอบแทนที่ดี ลงทุนในการต่อยอดเทคโนโลยี จากธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยี การสื่อสาร โทรคมนาคม ด้วยการขยายการลงทุนในกลุ่มนวัตกรรม หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ มูลค่าของการให้บริการที่มีอยู่เดิม โดยลงทุนในส่วน e-Commerce Platform , ระบบ Automation และ Robotics, IoT, Big Data และ Blockchain

โดยให้ความสนใจการลงทุนในธุรกิจ Deep Technology ในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นกลุ่ม StartUp ที่ประสบความสำเร็จและมีผลการดำเนินการที่เติบโต และดีที่สุดในโลก จากสถิติใน 2-3 ปีที่ผ่านมา กลุ่ม Deep Technology ในสหรัฐฯ ยังคงเติบโตในอัตราระหว่าง 15 – 20 % ขณะที่ GDP อัตราการเติบโตอยู่ที่ 2-3% ต่อปี

ขณะเดียวกัน บีซีเอช เวนเจอร์ส ให้ความสนใจทุนในอุตสาหกรรมที่สามารถให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ แม้ในสถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงสนใจลงทุนในบริษัทที่เตรียมตัวเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

คุณพิรชัย กล่าวว่า ล่าสุดนี้ บีซีเอช เวนเจอร์ส ได้ลงทุนในกองทุน “ Southeast Asia Exponential Ventures ” หรือ SeaX Ventures มีเป้าหมายการลงทุนในกลุ่ม Deep Technology ด้วยประสบการณ์ผู้บริหารกองทุนที่มีประสบการณ์ อย่างเช่น น.พ.ศุภชัย ปาจริยานนท์ รวมทั้งผลการดำเนินงานในการบริหารกองที่ผ่านมาจะต้องประสบความสำเร็จ ซึ่งกองทุน SeaX ตอบโจทย์เกณฑ์การลงทุนของกลุ่มได้ เนื่องจากที่ผ่านมาสามารถ exit บริษัทได้แล้ว 1 แห่ง คือ บริษัท Band Protocol จากการขายในตลาด IEO บางส่วน โดยมีผลตอบแทน IRR เท่ากับ 307.5 %

“ บีซีเอช เวนเจอร์ส ลงทุนในกองทุนด้านเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ เนื่องจากเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทั้งในภาวะการณ์ปกติ และภาวะวิกฤต ซึ่งที่ผ่านมาได้ลงทุนไปแล้วประมาณ 450 ล้านบาท ” คุณพิรชัยกล่าว