BENCHACHINDA GROUP

News & Events

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล

ปีติ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทาน“พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” เนื่องในโอกาสเข้าศักราชใหม่ 2563

By editor | 22/01/2020

ในวันอังคารที่ 21 มกราคม   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์นำ  ส.ค.ส. และ  พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต เนื่องในโอกาสเข้าศักราชใหม่ 2563 มอบให้แก่ คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานบริษัท กลุ่มบริษัทเบญจจินดา   “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับขัดสมาธิเพชร เกศบัวตูม ถอดรูปแบบจากพระเชียงแสน แบบสิงห์หนึ่ง ผสมผสานกับศิลปะแบบคุปตะของอินเดีย ทวาราวดี ศรีวิชัย และศิลปะหริภุญชัย ลำพูน ประทับบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย เชิญอักษรพระปรมาภิไธย “ภปร” ประดิษฐานบนกลีบบัว ในตำแหน่งผ้าทิพย์ ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีความหมายว่า “พระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงสร้างขึ้น” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต เป็นผลงานการออกแบบ โดย  ศิลปินแห่งชาติ ปี 2555 สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม) รศ.เข็มรัตน์ กองสุข

BB technology “2019 Asia-Pacific Telecoms Digital Services Platform Growth Excellence Leadership Award”

By editor | 19/11/2019

BB TECHNOLOGY CO.,LTD 2019 ASIA-PACIFIC TELECOMS DIGITAL SERVICES PLATFORM GROWTH EXCELLENCE LEADERSHIP AWARD Frost & Sullivan recognizes BBTEC for its innovative solutions, such as Maxi Task, and its value in delivering high-quality services that provide the best customer experience and increase overall operational efficiency for clients. This combination sets BBTEC apart from the competition. The company’s…

กลุ่มบริษัทเบญจจินดา สนับสนุนโครงการ สร้างนักบริหารดีและเก่ง ปี 2562

By editor | 27/06/2019

คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ในฐานะประธานโครงการ “สร้างนักบริหารดีและเก่ง” มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้เปิดโครงการ “สร้างนักบริหารดีและเก่ง” หลักสูตร Creating Future Great Leadersรุ่น 3 ประจำปี 2562 กลุ่มบริษัทเบญจจินดา เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่สนับสนุนโครงการสร้างนักบริหารดีและเก่ง โดยหลักสูตร Creating Future Great Leaders มีเป้าหมายเพื่อสร้างความพร้อม ให้แก่ นิสิต นักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการจัดการ สาขาพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำแต่ละแห่งทั่วประเทศรวม 40 คน โดยจะได้รับความรู้ กลยุทธ์ มารยาททางสังคมและมารยาททางธุรกิจ เพื่อปฏิบัติตนและสามารถปรับตัวให้เหมาะสม รับผิดชอบต่อสังคมพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการทำงานภาคธุรกิจ ตาม Future Global Competency ได้ในอนาคต หลักสูตรการอบรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน ถึง 2…

Benchachinda ก้าวสู่การให้บริการ ดิจิทัล เซอร์วิส โซลูชั่นอย่างครบวงจร

By editor | 20/06/2019

คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทเบญจจินดา พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดตัวดิจิทัลเซอร์วิส โซลูชั่น ในงาน Techsauce Global Summit 2019 โดยไฮไลท์ที่นำเสนอได้แก่ Maxitask เป็น operation service platform จาก BBtec Digital Services จาก Brainergy ได้แก่ Smart People, Smart Signature, Smart Document, Smart Tax DevOps Cloud- infra as a service จาก Cloud HM  ส่วนบนเวที Launching Stage ในวันนี้ คุณณพัชร อัมพุช ผู้จัดการทั่วไป Cloud HM ขึ้นเวทีในหัวข้อ DevSecOps : why DevOps…

BENCHACHINDA โชว์ศักยภาพในงาน Techsauce Global Summit 2019 19 – 20 มิถุนายนนี้ !!

By editor | 17/06/2019
เบญจรงคกุล

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง โดยครอบครัวเบญจรงคกุล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่

By editor | 21/02/2019

                บจก.เบญจจินดา โฮลดิ้ง โดยครอบครัวเบญจรงคกุล ได้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยการเป็นเจ้าของภาพเลโก้โมเสก พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และโมเดลจำลองหอดูดาวที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2562 โดยรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการร่วมโดยเสด็จพระรากุศลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำไปช่วยเหลือราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาปึก” และราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน กับทรงให้ติดตามและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ให้ราษฎรมีกำลังใจในการประกอบสัมมาอาชีพต่อไป

Thailand’s Only Global Post-Graduate Start-up Competition, SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019

By editor | 15/02/2019

  Thailand’s only global post-graduate start-up competition, SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 is being held at the business school between February 21-23, 2019, focused on the theme of Scaling Impact Through Innovation. With an international reputation, the three-day annual contest attracts business and non-business students from across the world, with 71 teams from…

UIH unveils UIH All Cloud to enhance Multi-Cloud services

By editor | 31/10/2018

UIH established a cooperation with leading IT companies, IBM and Brainergy, to launch UIH All Cloud, a set of cloud services offerings specifically designed to enable digital transformation for enterprises in Thailand. The launch of UIH All Cloud will accelerate enterprises’ digital transformation through multi-cloud strategy by facilitating direct connection to cloud platforms of different…

BCH VENTURES ready to invest start up in Silicon Valley through the “creative venture fund.”

By editor | 29/10/2018

Creative Ventures, the first US-based venture capital firm founded by a Thai, announced an increase in fund size after a successful first close of its second fund. Aiming at companies with breakthrough technologies, the firm plans to start investing in startup powerhouse ecosystem such as Israel, in addition to its home-base Silicon Valley. Backed by…

Myanmar Information Highway (MIH) launches the fastest fiber-optic Internet broadband for business in Yangon

By editor | 29/04/2018

Myanmar Information Highway (MIH) launches the fastest fiber-optic Internet broadband for business in Yangon Myanmar Information Highway (MIH),,  has introduced the fastest fiber-optic Internet broadband for business with 100 Gbps network  capacity, covering 23 townships and main buildings in Yangon. Mr. Sunti Medhavikul, Managing Director of Myanmar Information Highway Limited (MIH) remarks that the communication…