มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด รับมอบเข็มกลัดพระราชทาน

messageImage_1638871911501

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด รับมอบเข็มกลัดพระราชทาน จากการเข้าร่วมเป็นจิตอาสาบริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโคโรน่า ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตัวแทนมอบเข็มกลัดพระราชทาน ที่ระลึกจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้แก่ นางจุฑามาศ เบญจรงคกุล กรรมการ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด  และทีมงานมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันฯ จากการเข้าร่วมเป็นจิตอาสาบริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564