Posts Tagged ‘รางวัลองค์กรที่ดูแลพนักงานที่ดีเยี่ยม’

กลุ่มบริษัทเบญจจินดา คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที HR Asia รางวัลองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย และรางวัลองค์กรที่ดูแลพนักงานที่ดีเยี่ยม ประจำปี 2564

คุณรุจิรา เดชสุภา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทเบญจจินดา

กลุ่มบริษัทเบญจจินดา คว้า 2 รางวัลสำคัญ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยได้รับรางวัลองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย และรางวัลองค์กรที่ดูแลพนักงานที่ดีเยี่ยมประจำปี 2564 จากการประกาศรางวัลโดย HR Asia องค์กรสื่อที่มีความเชี่ยวชาญในวงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเอเชีย ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลใหญ่ที่เกี่ยวข้องการกับดูแลพนักงานที่กลุ่มเบญจจินดาได้รับเป็นครั้งแรก สร้างความภาคภูมิใจให้กับทั้งองค์กร และพนักงานภายในองค์กรเป็นอย่างมาก   คุณรุจิรา เดชสุภา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทเบญจจินดา  กล่าวว่า กลุ่มบริษัทเบญจจินดา รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลที่สำคัญทั้ง 2 รางวัลนี้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้องค์กรจำเป็นต้องดูแลใส่ใจพนักงานในทุกมิติอย่างรอบด้าน อาทิ ด้านการสนับสนุนพนักงานในรูปแบบของการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการทำงาน การดูแลด้านสุขภาพและจิตใจ การจัดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรด้านสาธารณสุข รวมถึงการดูแลจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างความพร้อมให้พนักงานทุกคนได้กลับมาทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังคงดำเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง ภายใต้สโลแกน “SMART” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงาน หรือชาว SMARTer เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ชัดเจนขององค์กรออกไปสู่ภายนอก “รางวัลที่ได้ในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นรางวัลของกลุ่มเบญจจินดาเท่านั้น แต่เป็นรางวัลของพนักงานทุกคน ที่ร่วมมือกัน เข้าใจกัน ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกัน การทำงานอย่างหนักของพวกเราได้สะท้อนออกมาเป็นรางวัลในทรงคุณค่านี้ จากนี้เราก็พร้อมจะเดินหน้าพัฒนากันต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อประโยชน์ขององค์กร และเพื่อความสุขของพนักงานทุกคน” คุณรุจิรา กล่าว  …

Read More