Posts Tagged ‘seendigital’

จบปัญหาธุรกรรมออนไลน์ ในยุคโจรกรรมข้อมูล รู้จัก Digital Onboarding

e-KYC สำคัญยังไง??

ปัญหาของการทำธุรกรรมออนไลน์ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มาจากช่องโหว่ หรือข้อบกพร่องในการยืนยันตัวเข้าใช้งาน จนทำให้การโจรกรรมข้อมูลเกิดขึ้นมากมาย ทำให้ต้องมี Digital Onboarding หรือกระบวนการที่ให้ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนกับบริษัท หรือบริการของรัฐบาล รวมทั้งสถาบันต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของตนในภายหลัง เช่น การเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ ที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นในการยืนยันตัวตนอย่าง ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ อย่างลายนิ้วมือ หรือการสแกนใบหน้า แม้บัตรประชาชนแบบ Smart Card จะมีความปลอดภัยมากกว่าบัตรแถบแม่เหล็กแบบเดิม เพราะลดโอกาสที่จะปลอมแปลงบัตร แต่ ก็หนีภัยในโลกออนไลน์ไม่พ้น เรายังคงเห็นการปลอมแปลงเอกสารเกิดขึ้น ทั้งการสวมสิทธิ์ หรือการหลอกลวงที่พบเจออยู่บ่อยครั้ง ยกตัวอย่างเช่น ข่าวเงินในบัญชีหาย เพราะถูกโอนผ่านแอปพลิเคชัน ที่เกิดจากมิจฉาชีพเข้าไปแจ้งซิมหายกับผู้ให้บริการโทรศัพท์และขอซิมใหม่ ทำให้เข้าถึงรหัส OTP ในแอปพลิเคชัน และโอนเงินออกไปได้ สิ่งเหล่านี้เป็นช่องโหว่ของการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เพราะไม่ได้ใช้ข้อมูลไบโอเมทริกซ์ (Biometrics) ในการยืนยัน หากพนักงานรู้สึกว่าบุคลิกตรงกับในบัตรที่ปลอมขึ้นก็ดำเนินการให้ทันที และแม้พนักงานจะถูกเทรนด์มาดีแค่ไหน ฝั่งมิจฉาชีพก็จะเตรียมตัวมาดีเช่นกัน ทำไม Digital Onboarding ถึงสำคัญ ความต้องการใช้เทคโนโลยีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ตัวยออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น สถานการณ์ที่ต้องเว้นระยะห่าง รวมถึงธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องการจะลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า…

Read More