Posts Tagged ‘Smart City’

จริงหรือไม่❓ การนำระบบสายไฟสื่อสารลงใต้ดิน Underground Cable ช่วยลดปัญหาสัญญาณโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตช้าจากภัยธรรมชาติ

underground cable

จริงหรือไม่❓ การนำระบบสายไฟสื่อสารลงใต้ดิน Underground Cable ช่วยลดปัญหาสัญญาณโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตช้าจากภัยธรรมชาติ ในกรุงเทพมหานครมีหลายจุดพบสายไฟฟ้าห้อยระโยงระยางจนดูน่ากลัว❗️ ภาพของท้องถนนที่ไร้เสาไฟฟ้า ยังคงเป็นภาพในฝันที่คนในเมืองอยากจะเห็นเป็นอันดับต้นๆ นอกจากความสะอาดสบายตาได้มองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามน่ามองมากขึ้นแล้ว ยังมีเรื่องของความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยเช่นกัน ที่ผ่านมาจะเห็นได้จากข่าวเสาไฟฟ้าล้มทั้งจากภัยทางธรรมชาติ และอุบัติเหตุส่งผลให้สัญญานในการติดต่อสื่อสารเกิดปัญหาติดขัดไม่สามารถใช้งานได้ดีเท่าที่ควร เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญ ระบบเคเบิลใต้ดิน (Underground Cable System) เป็นระบบการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ใต้พื้นดิน โดยเดินร้อยท่อฝังดินอย่างมิดชิดที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสายเคเบิลทีวี การเดินสายโทรศัพท์ สายอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการนำสัญญาณสื่อสารโดยเฉพาะ การนำสายสื่อสารลงใต้ดินโดยใช้เทคโนโลยีการเป่าสายไฟเบอร์หรือที่เรียกว่า Air Blow Fiber ซึ่งเทคโนโลยี Air Blow นี้ เป็นการติดตั้งท่อพลาสติก PVC ลงในท่อใต้ดิน แล้วทำการติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสงเข้าไปโดยการเป่าลม ที่แรงลมไม่เกิน 15 bars มีความเร็วในการติดตั้งที่ 100 เมตรต่อนาที หรือ 1 กิโลเมตรภายในเวลาไม่เกินสิบนาที การใช้ท่อพลาสติกที่รวบรวมกันสามารถติดตั้งสายไฟเบอร์ได้มากขึ้นเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเช่าท่อใต้ดิน นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบัน โดย BBTEC ได้นำเข้าเทคโนโลยีนี้มาจากประเทศ สวิตเซอร์แลนด์และเกาหลี การนำสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดิน จึงช่วยเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย ของระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร…

Read More

LUCKY POLE คว้ารางวัล Product Innovation Awards 2021

LUCKY POLE คว้ารางวัล Product Innovation Awards 2021

🏆 LUCKY POLE คว้ารางวัล Product Innovation Awards 2021 🏆 คุณพิรชัย เบญจรงคกุล Co-Managing Director บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE) รับรางวัล Product Innovation Awards 2021 สุดยอดสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 ผลิตภัณฑ์เสาอัจฉริยะ LUCKY POLE ประเภทเทคโนโลยีกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมอัจฉริยะ จาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร BUSINESS+ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021” รางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564 ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้องค์กรธุรกิจต้องคิดค้นนวัตกรรมสินค้าและบริการใหม่…

Read More

แหลมฉบัง ผนึก UTE ทำ Smart City ตั้งเสาอัจฉริยะ ใช้แพลตฟอร์มจัดการเมือง

เทศบาลนครแหลมฉบัง จับมือ UTE เดินหน้าโครงการ Smart City นำเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างเมืองอัจฉริยะ  ด้าน  “Smart Community” ภายใต้แนวคิดประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน  และผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ คุณจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เทศบาลนครแหลมฉบัง มีแผนเตรียมการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ต้นแบบของ Smart City โดยการผสานข้อมูลดิจิทัลเข้ากับชุมชมปัจจุบัน เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นเมืองท่าพาณิชย์หลักของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ในด้าน เศรษฐกิจ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เทศบาลนครแหลมฉบังเป็นเมืองเศรษฐกิจที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้จัดทำข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการ Smart City กับ บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE) เพื่อร่วมกันดำเนินการโครงการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล และการสื่อสารโทรคมนาคม โดยติดตั้งเสาอัจฉริยะ Lucky Pole และ ระบบแพลต์ฟอร์มบริหารจัดการเมือง MaxiCity เนื่องจาก MaxiCity…

Read More