Posts Tagged ‘smartcity’

[Video] Lucky Pole นวัตกรรมเสาอัจฉริยะ มีดีมากกว่าแค่ให้แสงสว่าง

Lucky Pole นวัตกรรมเสาอัจฉริยะ มีดีมากกว่าแค่ให้แสงสว่าง

https://benchachinda.co.th/wp-content/uploads/2021/11/LUCKY-POLE.mp4 รวมเทคโนโลยีความปลอดภัยสุดล้ำ ทั้งระบบกล้องวงจรปิดที่ทันสมัย เก็บภาพได้คมชัดแม้ในความมืดหรือขณะไฟดับ ซึ่งทำงานร่วมกับระบบ AI Analytic ที่เก็บรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ . ระบบทั้งหมดในเสาอัจฉริยะ Lucky Pole สามารถเชื่อมโยงสัญญาณภาพส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการ แล้วแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ ได้ทันที . มีปุ่ม Emergency ที่กดโทรเพื่อแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ตลอด 24 ชม. ให้ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา . Lucky Pole มาพร้อมกับไฟ LED อัจฉริยะที่ทำได้มากกว่าแค่ให้แสงสว่าง สามารถใช้เป็นไฟสัญญาณความปลอดภัย, ไฟแสดงจุดข้ามถนน, หรือปรับเปลี่ยนสีและจังหวะไฟเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้เหมาะกับเมืองรวมถึงจุดสำคัญต่าง ๆ ได้ . มีพื้นที่แสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างแบบ Real-Time ได้ด้วยจอ Digital Signage ใช้โฆษณาและสื่อสารกับประชาชน ทั้งประกาศกิจกรรมข่าวสารของเมือง, แสดงตำแหน่งรถประจำทาง, โปรโมทผลิตภัณฑ์หรือร้านค้า และข้อมูลคุณภาพอากาศ . ด้วยเทคโนโลยี IoT Sensor สามารถตรวจวัดค่า PM2.5 อุณหภูมิ ความชื้น เสียง…

Read More

“5G” อนาคตแห่งเทคโนโลยีไร้สาย ที่ไม่ได้มีดีแค่ความเร็ว

5G อนาคตแห่งเทคโนโลยีไร้สาย ที่ไม่มีดีแค่ความเร็ว

ในของยุคการติดต่อสื่อสารไร้สาย ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่มี “5G” ใช้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเปิดให้บริการจากหลายโอเปอเรเตอร์ หลายคนน่าจะรู้แล้วว่า “5G” นั้นไม่ใช่แค่เรื่องของสมาร์ทโฟนเท่านั้น แต่จริงๆ ยังมีเทคโนโลยีอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลมาให้ทุกท่านได้รู้จัก 5G ในมุมมองใหม่มากขึ้น ก่อนจะก้าวสู่ยุคสัญญา “5G” เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายในแต่ละยุคพัฒนาอย่างไรบ้าง เริ่มจากยุคแรก 1G เราพูดคุยกันด้วยเสียงผ่านมือถือระบบอนาล็อก ต่อมาเราเริ่มส่งข้อความ MMS หากันในยุค 2G เป็นยุคที่เราติดต่อสื่อสารกันด้วยเสียงและเริ่มมีการส่งข้อความ ยุค 3G เป็นยุคสำคัญที่นอกจากการสื่อสารด้วยเสียง การส่งข้อความ สามารถเชื่อมต่อและเล่นอินเตอร์เน็ตผ่านมือถือได้ด้วยความเร็วที่สูงขึ้น (อยู่ระหว่าง 220 Kbps ถึง 42.2 Mbps) จนเข้ามาถึงยุค 4G เป็นยุคที่พัฒนาจาก 3G โดยสามารถวิดีโอคุยกันได้ สามารถดูภาพ และเสียงหรือหนังออนไลน์ได้เนื่องจากมีความเร็วหลากหลายระดับให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็น 4G LTE (100 Mbps), LTE Advanced (1 Gbps) ส่วนยุค “5G…

Read More

นครแหลมฉบังเดินหน้าโครงการ Smart City ติดตั้งเสาอัจฉริยะ “Lucky Pole” และวางระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการเมือง “MaxiCity Platform”

นครแหลมฉบังเดินหน้าโครงการ Smart City ติดตั้งเสาอัจฉริยะ “Lucky Pole” และวางระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการเมือง “MaxiCity Platform” 📍 แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่าพาณิชย์หลัก และยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญของประเทศไทย เทศบาลและหน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วมกันพัฒนานครแหลมฉบังให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ต้นแบบ Smart City โดยผสานข้อมูลดิจิทัลเข้ากับชุมชม ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเมืองปัจจุบันให้ก้าวสู่เมือง Smart City เมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้ทำข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการ สมาร์ทซิตี้ กับ บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE) ในเครือเบญจจินดา ร่วมดำเนินการโครงการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และการสื่อสารโทรคมนาคม โดยติดตั้งเสาอัจฉริยะ Lucky Pole และระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการเมือง MaxiCity 🚏 เสาอัจฉริยะ Lucky Pole มุ่งเน้นการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัลที่ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ รวมถึงทราบการแจ้งเตือนสภาพอากาศผ่านสื่อดิจิทัลอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย โดยมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และเฝ้าระวังผ่านเสาอัจฉริยะ Lucky Pole…

Read More