บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง โดยครอบครัวเบญจรงคกุล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่

 

             

บจก. เบญจจินดาโฮลดิ้งโดยครอบครัวเบญจรงคกุลได้ร่วมงานกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยการเป็นเจ้าของภาพ

และโมเดลจำลองหอดูดาวที่ตำบลหว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในสายงานแห่งความอบอุ่น“ สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2562 โดยรายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากการร่วมงานโดยพระครูพระครูกุศลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จะนำไปสู่ทูลเกล้าฯทูลเกล้าฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงโปรดโปรดปรบมือโปรดช่วยให้รอดพ้นจากความทุกข์ร้อนจากพายุโซนร้อน“ ปาปึก” และราษฎร์ที่ได้รับความทุกข์ยากจากภัยพิบัติ ให้ราษฎรมีกำลังใจในการประกอบสัมมาอาชีพต่อไป