นครแหลมฉบังเดินหน้าโครงการ Smart City ติดตั้งเสาอัจฉริยะ “Lucky Pole” และวางระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการเมือง “MaxiCity Platform”

Smart City Lucky pole

นครแหลมฉบังเดินหน้าโครงการ Smart City ติดตั้งเสาอัจฉริยะ “Lucky Pole”

และวางระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการเมือง “MaxiCity Platform”

📍 แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่าพาณิชย์หลัก และยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญของประเทศไทย เทศบาลและหน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วมกันพัฒนานครแหลมฉบังให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ต้นแบบ Smart City โดยผสานข้อมูลดิจิทัลเข้ากับชุมชม ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเมืองปัจจุบันให้ก้าวสู่เมือง Smart City เมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้ทำข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการ สมาร์ทซิตี้ กับ บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE) ในเครือเบญจจินดา ร่วมดำเนินการโครงการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และการสื่อสารโทรคมนาคม โดยติดตั้งเสาอัจฉริยะ Lucky Pole และระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการเมือง MaxiCity

🚏 เสาอัจฉริยะ Lucky Pole มุ่งเน้นการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัลที่ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ รวมถึงทราบการแจ้งเตือนสภาพอากาศผ่านสื่อดิจิทัลอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย โดยมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และเฝ้าระวังผ่านเสาอัจฉริยะ Lucky Pole ตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่แฟลต์ฟอร์มบริหารจัดการเมือง MaxiCity สามารถบริหารจัดการเสาอัจฉริยะ Lucky Pole แบบรวมศูนย์ ซึ่งช่วยให้เทศบาลนครแหลมฉบังสามารถนำข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ IoTs. มาใช้ในการแก้ปัญหา วางแผนพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

📌 UTE สร้างนวัตกรรมดีไซน์ “เสาอัจฉริยะ Lucky Pole” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และคว้ารางวัล Product Innovation Awards 2021 ประเภทเทคโนโลยีกลุ่มอุปกรณ์สื่อสาร และโทรคมนาคมอัจฉริยะด้วยจุดเด่นของฟังก์ชั่นการทำงานที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของเมือง ขับเคลื่อนนำดิจิทัลมาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเมือง และประชาชนในพื้นที่ เป้าหมาย UTE คือการมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองให้มีความเติบโตก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

สนใจข้อมูลเสาอัจฉริยะ LUCKY POLE

ดร.กนกวรรณ มะสุวรรณ

Business Development Sales & Marketing Manager

Kanokwan_ma@bbtec.co.th

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BBTEC

Website: www.bbtec.co.th

Tel: 02-016-5444

Facebook : https://bit.ly/3iarq5E