BENCHACHINDA GROUP

ข่าวสาร

กิจการร่วมค้า คิวฟรี – ยูเทล คว้าชัยชนะการประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางดอนเมือง โทลล์เวย์

By editor | 17/02/2020

กิจการร่วมค้า คิวฟรี-ยูเทล ชนะการประกวดราคางานจัดจ้างผู้รับเหมา โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง  Manual Toll Collection System (MTC) และ Electronic toll  Collection System (ETC)  มูลค่าโครงการ  323  ล้านบาท ของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)  หรือดอนเมือง โทลล์ เวย์ ในภาพ  (จากซ้ายไปขวา) คุณพิรชัย เบญจรงคกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (UTEL) คุณธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) คุณราชันย์  เพ็ญศิริ  กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (UTEL) และ คุณวิลลาดส  ซอนเดอร์การ์ด-คริสเตนเซ่น ผู้อำนวยการบริหาร  บริษัท คิวฟรี ประเทศไทย จำกัด ร่วมพิธีลงนามสัญญา นายพิรชัย  เบญจรงคกุล  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ    บริษัท ยูเทล…

ปีติ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทาน“พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” เนื่องในโอกาสเข้าศักราชใหม่ 2563

By editor | 22/01/2020

ในวันอังคารที่ 21 มกราคม   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์นำ  ส.ค.ส. และ  พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต เนื่องในโอกาสเข้าศักราชใหม่ 2563 มอบให้แก่ คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานบริษัท กลุ่มบริษัทเบญจจินดา   “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับขัดสมาธิเพชร เกศบัวตูม ถอดรูปแบบจากพระเชียงแสน แบบสิงห์หนึ่ง ผสมผสานกับศิลปะแบบคุปตะของอินเดีย ทวาราวดี ศรีวิชัย และศิลปะหริภุญชัย ลำพูน ประทับบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย เชิญอักษรพระปรมาภิไธย “ภปร” ประดิษฐานบนกลีบบัว ในตำแหน่งผ้าทิพย์ ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีความหมายว่า “พระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงสร้างขึ้น” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต เป็นผลงานการออกแบบ โดย  ศิลปินแห่งชาติ ปี 2555 สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม) รศ.เข็มรัตน์ กองสุข

BB technology “2019 Asia-Pacific Telecoms Digital Services Platform Growth Excellence Leadership Award”

By editor | 19/11/2019

บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด (BBTEC) รับรางวัล “2019 Asia-Pacific Telecoms Digital Services Platform Growth Excellence Leadership Award” ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจัดขึ้นโดย Frost & Sullivan องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก ด้วยจุดเด่นด้าน Innovation และ Solutions ของ “MaxiTask” Software Platform as a Service (SPaaS) จาก BBTEC มีความสามารถในการแข่งขันเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เป็นการนำ Digitalized Technology เข้ามาใช้ ทำให้เติมเต็มความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร Frost & Sullivan ประกาศยกย่อง BBTEC จากโซลูชั่นนวัตกรรม “MaxiTask” ส่งมอบบริการคุณภาพสูง เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานให้แก่ลูกค้าได้อย่างดียิ่งขึ้น มีความโดดเด่นแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งบริษัทเล็งเห็นโอกาสใหม่ๆในการดำเนินธุรกิจ เช่น การให้บริการเช่าโครงสร้างพื้นฐาน…

กลุ่มบริษัทเบญจจินดา สนับสนุนโครงการ สร้างนักบริหารดีและเก่ง ปี 2562

By editor | 27/06/2019

คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ในฐานะประธานโครงการ “สร้างนักบริหารดีและเก่ง” มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้เปิดโครงการ “สร้างนักบริหารดีและเก่ง” หลักสูตร Creating Future Great Leadersรุ่น 3 ประจำปี 2562 กลุ่มบริษัทเบญจจินดา เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่สนับสนุนโครงการสร้างนักบริหารดีและเก่ง โดยหลักสูตร Creating Future Great Leaders มีเป้าหมายเพื่อสร้างความพร้อม ให้แก่ นิสิต นักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการจัดการ สาขาพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำแต่ละแห่งทั่วประเทศรวม 40 คน โดยจะได้รับความรู้ กลยุทธ์ มารยาททางสังคมและมารยาททางธุรกิจ เพื่อปฏิบัติตนและสามารถปรับตัวให้เหมาะสม รับผิดชอบต่อสังคมพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการทำงานภาคธุรกิจ ตาม Future Global Competency ได้ในอนาคต หลักสูตรการอบรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน ถึง 2…

Benchachinda ก้าวสู่การให้บริการ ดิจิทัล เซอร์วิส โซลูชั่นอย่างครบวงจร

By editor | 20/06/2019

คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทเบญจจินดา พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดตัวดิจิทัลเซอร์วิส โซลูชั่น ในงาน Techsauce Global Summit 2019 โดยไฮไลท์ที่นำเสนอได้แก่ Maxitask เป็น operation service platform จาก BBtec Digital Services จาก Brainergy ได้แก่ Smart People, Smart Signature, Smart Document, Smart Tax DevOps Cloud- infra as a service จาก Cloud HM  ส่วนบนเวที Launching Stage ในวันนี้ คุณณพัชร อัมพุช ผู้จัดการทั่วไป Cloud HM ขึ้นเวทีในหัวข้อ DevSecOps : why DevOps…

BENCHACHINDA โชว์ศักยภาพในงาน Techsauce Global Summit 2019 19 – 20 มิถุนายนนี้ !!

By editor | 17/06/2019

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง โดยครอบครัวเบญจรงคกุล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่

By editor | 21/02/2019

                บจก. เบญจจินดาโฮลดิ้งโดยครอบครัวเบญจรงคกุลได้ร่วมงานกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยการเป็นเจ้าของภาพ และโมเดลจำลองหอดูดาวที่ตำบลหว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในสายงานแห่งความอบอุ่น“ สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2562 โดยรายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากการร่วมงานโดยพระครูพระครูกุศลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จะนำไปสู่ทูลเกล้าฯทูลเกล้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงโปรดโปรดปรบมือโปรดช่วยให้รอดพ้นจากความทุกข์ร้อนจากพายุโซนร้อน“ ปาปึก” และราษฎร์ที่ได้รับความทุกข์ยากจากภัยพิบัติ ให้ราษฎรมีกำลังใจในการประกอบสัมมาอาชีพต่อไป

BCH Ventures ร่วมสนับสนุนการจัดงาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019

By editor | 15/02/2019

  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณวิชัยเบญจรงคกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบญจจินดาโฮลดิ้งพร้อมกับคุณยงยุทธพรมเชื้อผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสและคุณพิชัยชัยเบญจรงคกุลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ร่วมแถลงข่าวและงานพนักงานเป็นคุณผู้ สนับสนุนงานพนักงานหัวเรื่อง : แข่งขันแผนหัวเรื่อง: การธุรกิจสตาร์ทที่คุณคุณคุณอั พด้านนวัตกรรมและเทคโนโล ี ระดับโลกท้าทายเอซีจีกรุงเทพธุรกิจ @ Sasin 2019 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2562 “การปรับผลกระทบด้วยนวัตกรรม” เพื่อชิงรางวัลอันทรงเกียรติจากสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาเศรษฐีแห่งราชอาณาจักรไทยในปี 2562 และรางวัลอันทรง เกียรติที่ได้รับจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามยังได้รับรางวัลมูลค่ารวม 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทวีความเข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นภายใต้โจทย์ที่จะได้รับการกุศล ที่ได้รับจากการรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือพวกเขาได้รับการเสนอให้เป็นอิสระ (อิสระ) และเป็นทุนระดับขั้นตอนต่าง ๆ โดยภายในงานที่ ได้รับรางวัลรายละเอียดการจัดงาน และข้อมูลที่น่าสนใจมากดร ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและพัฒนาและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ, คุณคงสายพันธุ์ปราจีนบุรี ณ อยุธยา (ผู้ร่วมงานวิจัยและพัฒนา) คุณนรภัทรเผ่านิ่มมงคล) ประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท EDEN Agritech Limited และ BBC Alumni 2015) และ พิรชัยที่คุณคุณเบญจกุลเฉลียวคุณผู้อำนวยหัวเรื่อง: การฝ่ายหัวเรื่อง:…

ยูไอเอชเปิดตัว UIH All Cloud ยกระดับบริการมัลติคลาวด์สำหรับธุรกิจ

By editor | 30/10/2018

ยูไอเอชเสริมแกร่งกลยุทธ์มัลติคลาวด์ เปิดตัว UIH All Cloud จับมือ ไอบีเอ็ม และ เบรนเนอร์จี้ ขนทัพบริการคลาวด์ยุคใหม่สำหรับธุรกิจ ตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการพลิกโฉมสู่โลกดิจิทัล คุณสันติ เมธาวิกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด  (UIH)  ในกลุ่มบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง กล่าวว่า  ยูไอเอชมุ่งมั่นพัฒนาบริการคลาวด์โซลูชั่นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์ มัลติคลาวด์ (Multi-Cloud) หรือการเชื่อมต่อและบริหารจัดการใช้งานคลาวด์จากผู้ให้บริการหลายๆรายในคราวเดียวกันทั้งคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) และคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) โดยยูไอเอชได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการคลาวด์ทั้งในประเทศไทยและระดับโลก เพื่อรองรับความต้องการใช้งานคลาวด์ของลูกค้าองค์กรที่ปัจจุบันมีการใช้งานมากกว่าหนึ่งคลาวด์ในเวลาเดียวกัน แต่ยังคงต้องการระบบบริหารจัดการคลาวด์ที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพสูง เสถียร และปลอดภัย ทั้งนี้ ยูไอเอชยกระดับการให้บริการมัลติคลาวด์  เปิดตัว UIH All Cloud บนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของยูไอเอชให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยมีบริการใหม่ ประกอบด้วย บริการคลาวด์โซลูชั่นสำหรับนวัตกรรมธุรกิจ แพลตฟอร์ม IBM Cloud Private ช่วยตอบโจทย์องค์กรได้ในแบบเดียวกับคลาวด์สาธารณะ…

BCH VENTURES พร้อมลงทุนสตาร์ทอัพในซิลิคอน วัลเลย์ผ่าน “กองทุนครีเอทีฟเวนเจอร์”

By editor | 26/10/2018

นายพิรชัย เบญจรงคกุล Investment Director บริษัท บีซีเอช เวนเจอร์ส จำกัด ในกลุ่มบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง กล่าวว่า BCH VENTURES ก่อตั้งขึ้นเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ ก้าวล้ำ รวมทั้งการลงทุนในการสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมที่สนับสนุนการต่อยอดการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลโซลูชั่นของกลุ่มบริษัทเบญจจินดา โฮลดิ้ง ดังนั้นการลงทุนใน Deep Technology จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้กับกลุ่มบริษัทฯ และคงความเป็นผู้นำด้วยบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับลูกค้าทั้งในประเทศไทยและอาเซียนนั่นหมายถึงเราจะต้องมีความแข็งแกร่งด้านกลยุทธ์ นำบริการใหม่ๆ เข้าไปช่วยเสริมศักยภาพให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ก่อนผู้ให้บริการรายอื่น ทั้งนี้ Creative Ventures มีแผนที่จะขยายบริษัท จากเดิมที่มีทีมงานประจำอยู่ในซิลิคอนวัลเลย์และกรุงเทพ ก็จะทำการเปิดออฟฟิศที่อิสราเอลที่เป็นพื้นที่ที่มีบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีศักยภาพมากแก่การลงทุน รวมทั้งสิงคโปร์และไต้หวันเนื่องจากมีบริษัทและนักลงทุนที่ผ่านมาได้มีความสนใจใน Creative Ventures จำนวนมากอยู่ที่นั่น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามแผนการดำเนินการเดิมที่จะทำให้ Creative Ventures เป็นกองทุนระดับโลกต่อไป