BENCHACHINDA GROUP

ข่าวสาร

บริจาคหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคมูลค่า 5 ล้านบาท ให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

By editor | 29/04/2020

เบญจจินดา ปันน้ำใจสู่ “ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร”

By editor | 27/04/2020

กลุ่มเบญจจินดา มอบเงินสนับสนุนกองทุนช่วย แก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อ COVID-19

By editor | 27/04/2020

ร่วมแรงร่วมใจช่วยสังคมพ้นวิกฤต

By editor | 27/04/2020

กิจการร่วมค้า คิวฟรี – ยูเทล คว้าชัยชนะการประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางดอนเมือง โทลล์เวย์

By editor | 17/02/2020

กิจการร่วมค้า คิวฟรี-ยูเทล ชนะการประกวดราคางานจัดจ้างผู้รับเหมา โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง  Manual Toll Collection System (MTC) และ Electronic toll  Collection System (ETC)  มูลค่าโครงการ  323  ล้านบาท ของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)  หรือดอนเมือง โทลล์ เวย์ ในภาพ  (จากซ้ายไปขวา) คุณพิรชัย เบญจรงคกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (UTEL) คุณธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) คุณราชันย์  เพ็ญศิริ  กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (UTEL) และ คุณวิลลาดส  ซอนเดอร์การ์ด-คริสเตนเซ่น ผู้อำนวยการบริหาร  บริษัท คิวฟรี ประเทศไทย จำกัด ร่วมพิธีลงนามสัญญา นายพิรชัย  เบญจรงคกุล  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ    บริษัท ยูเทล…

ปีติ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทาน“พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” เนื่องในโอกาสเข้าศักราชใหม่ 2563

By editor | 22/01/2020

ในวันอังคารที่ 21 มกราคม   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์นำ  ส.ค.ส. และ  พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต เนื่องในโอกาสเข้าศักราชใหม่ 2563 มอบให้แก่ คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานบริษัท กลุ่มบริษัทเบญจจินดา   “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับขัดสมาธิเพชร เกศบัวตูม ถอดรูปแบบจากพระเชียงแสน แบบสิงห์หนึ่ง ผสมผสานกับศิลปะแบบคุปตะของอินเดีย ทวาราวดี ศรีวิชัย และศิลปะหริภุญชัย ลำพูน ประทับบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย เชิญอักษรพระปรมาภิไธย “ภปร” ประดิษฐานบนกลีบบัว ในตำแหน่งผ้าทิพย์ ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีความหมายว่า “พระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงสร้างขึ้น” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต เป็นผลงานการออกแบบ โดย  ศิลปินแห่งชาติ ปี 2555 สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม) รศ.เข็มรัตน์ กองสุข

BB technology “2019 Asia-Pacific Telecoms Digital Services Platform Growth Excellence Leadership Award”

By editor | 19/11/2019

บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด (BBTEC) รับรางวัล “2019 Asia-Pacific Telecoms Digital Services Platform Growth Excellence Leadership Award” ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจัดขึ้นโดย Frost & Sullivan องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก ด้วยจุดเด่นด้าน Innovation และ Solutions ของ “MaxiTask” Software Platform as a Service (SPaaS) จาก BBTEC มีความสามารถในการแข่งขันเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เป็นการนำ Digitalized Technology เข้ามาใช้ ทำให้เติมเต็มความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร Frost & Sullivan ประกาศยกย่อง BBTEC จากโซลูชั่นนวัตกรรม “MaxiTask” ส่งมอบบริการคุณภาพสูง เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานให้แก่ลูกค้าได้อย่างดียิ่งขึ้น มีความโดดเด่นแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งบริษัทเล็งเห็นโอกาสใหม่ๆในการดำเนินธุรกิจ เช่น การให้บริการเช่าโครงสร้างพื้นฐาน…

กลุ่มบริษัทเบญจจินดา สนับสนุนโครงการ สร้างนักบริหารดีและเก่ง ปี 2562

By editor | 27/06/2019

คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ในฐานะประธานโครงการ “สร้างนักบริหารดีและเก่ง” มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้เปิดโครงการ “สร้างนักบริหารดีและเก่ง” หลักสูตร Creating Future Great Leadersรุ่น 3 ประจำปี 2562 กลุ่มบริษัทเบญจจินดา เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่สนับสนุนโครงการสร้างนักบริหารดีและเก่ง โดยหลักสูตร Creating Future Great Leaders มีเป้าหมายเพื่อสร้างความพร้อม ให้แก่ นิสิต นักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการจัดการ สาขาพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำแต่ละแห่งทั่วประเทศรวม 40 คน โดยจะได้รับความรู้ กลยุทธ์ มารยาททางสังคมและมารยาททางธุรกิจ เพื่อปฏิบัติตนและสามารถปรับตัวให้เหมาะสม รับผิดชอบต่อสังคมพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการทำงานภาคธุรกิจ ตาม Future Global Competency ได้ในอนาคต หลักสูตรการอบรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน ถึง 2…

Benchachinda ก้าวสู่การให้บริการ ดิจิทัล เซอร์วิส โซลูชั่นอย่างครบวงจร

By editor | 20/06/2019

คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทเบญจจินดา พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดตัวดิจิทัลเซอร์วิส โซลูชั่น ในงาน Techsauce Global Summit 2019 โดยไฮไลท์ที่นำเสนอได้แก่ Maxitask เป็น operation service platform จาก BBtec Digital Services จาก Brainergy ได้แก่ Smart People, Smart Signature, Smart Document, Smart Tax DevOps Cloud- infra as a service จาก Cloud HM  ส่วนบนเวที Launching Stage ในวันนี้ คุณณพัชร อัมพุช ผู้จัดการทั่วไป Cloud HM ขึ้นเวทีในหัวข้อ DevSecOps : why DevOps…

BENCHACHINDA โชว์ศักยภาพในงาน Techsauce Global Summit 2019 19 – 20 มิถุนายนนี้ !!

By editor | 17/06/2019