BENCHACHINDA GROUP

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด

rak

Rakbankered Company Limited

Industry: Other Business Units
Website: www.rakbankerd.com

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด
เพราะเกษตรกรรม คือรากฐานของประเทศไทย เมื่อผนวกกับองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เราสั่งสมมายาวนานในยุคดิจิตอลที่มีการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างรวดเร็วรักบ้านเกิดเล็งเห็นโอกาสการนำเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลที่ทันสมัยในการทำธุรกิจภาคการเกษตร เราพร้อมเป็นสื่อกลางสำหรับเกษตรกรด้วยการมุ่งให้ความรู้ มอบโอกาสและเชื่อมเครือข่ายให้วงการเกษตรกรรมมีความเข้มแข็งเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านบริการต่างๆ คือ

  • ข้อมูลการเกษตรแบบครบวงจร นำเสนอด้วยรูปแบบทันสมัยเข้าใจง่าย ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เว็บไซต์รักบ้านเกิด ( www.rakbankerd.com ) แอพพลิเคชั่น Farmer Info สื่อ Social Media
  • ช่องทาง ซื้อ-ขาย สินค้าเกษตรแบบออนไลน์รวบรวมสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพ ครบครันทุกความต้องการผ่านเว็บไซต์สบายมาร์เก็ต
    ( www.sabuymarket.com )
  • บริการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรครบวงจร (บริการ Fulfiled) สร้างธุรกิจการเกษตรให้ผู้สนใจ ภายใต้แนวคิดการตลาดนำการผลิต