จริงหรือไม่❓ การนำระบบสายไฟสื่อสารลงใต้ดิน Underground Cable ช่วยลดปัญหาสัญญาณโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตช้าจากภัยธรรมชาติ

underground cable

จริงหรือไม่❓ การนำระบบสายไฟสื่อสารลงใต้ดิน Underground Cable

ช่วยลดปัญหาสัญญาณโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตช้าจากภัยธรรมชาติ

ในกรุงเทพมหานครมีหลายจุดพบสายไฟฟ้าห้อยระโยงระยางจนดูน่ากลัว❗️ ภาพของท้องถนนที่ไร้เสาไฟฟ้า ยังคงเป็นภาพในฝันที่คนในเมืองอยากจะเห็นเป็นอันดับต้นๆ นอกจากความสะอาดสบายตาได้มองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามน่ามองมากขึ้นแล้ว

ยังมีเรื่องของความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยเช่นกัน ที่ผ่านมาจะเห็นได้จากข่าวเสาไฟฟ้าล้มทั้งจากภัยทางธรรมชาติ และอุบัติเหตุส่งผลให้สัญญานในการติดต่อสื่อสารเกิดปัญหาติดขัดไม่สามารถใช้งานได้ดีเท่าที่ควร เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญ

ระบบเคเบิลใต้ดิน (Underground Cable System) เป็นระบบการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ใต้พื้นดิน โดยเดินร้อยท่อฝังดินอย่างมิดชิดที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสายเคเบิลทีวี การเดินสายโทรศัพท์ สายอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการนำสัญญาณสื่อสารโดยเฉพาะ

การนำสายสื่อสารลงใต้ดินโดยใช้เทคโนโลยีการเป่าสายไฟเบอร์หรือที่เรียกว่า Air Blow Fiber ซึ่งเทคโนโลยี Air Blow นี้ เป็นการติดตั้งท่อพลาสติก PVC ลงในท่อใต้ดิน แล้วทำการติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสงเข้าไปโดยการเป่าลม ที่แรงลมไม่เกิน 15 bars มีความเร็วในการติดตั้งที่ 100 เมตรต่อนาที หรือ 1 กิโลเมตรภายในเวลาไม่เกินสิบนาที

การใช้ท่อพลาสติกที่รวบรวมกันสามารถติดตั้งสายไฟเบอร์ได้มากขึ้นเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเช่าท่อใต้ดิน นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบัน โดย BBTEC ได้นำเข้าเทคโนโลยีนี้มาจากประเทศ สวิตเซอร์แลนด์และเกาหลี

การนำสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดิน จึงช่วยเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย ของระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ลดปัญหาไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยต่างๆ ยืดอายุการใช้งานเนื่องจากสายไฟไม่ต้องเจอกับอากาศที่แปรปรวนและความชื้นตลอดเวลา อาจจะทำให้เกิดสนิม ฉนวนไฟฟ้าช่วยป้องกันสัญญาณกวนได้เป็นอย่างดีสามารถส่งกระแสไฟรวมถึงสัญญาณโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตได้อย่างราบรื่นเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังหลีกเลี่ยงปัญหาการช็อตด้วยเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจาก งู หนู กระรอก หรือกิ่งไม้ เป็นต้น

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BBTEC
Website: www.bbtec.co.th
Tel : 02-016-5444